Juniarti Wabula, S.Pd
NIK:
NIP:
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L:
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan:
Status: Guru
Jenis GTK: Guru Mapel
Alamat :

wabulayuni01@gmail.com