Insan Sugeha Nunlehu, S.Pd
NIK: -
NIP: -
NUPTK: -
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Hitu, 05 September 1992
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan: Pendidikan Ekonomi
Status: Guru Honor
Jenis GTK: Guru Mapel
Alamat : Hitu Lama

-
sugehainsan@gmail.com
Sugeha Insan